Konfiguracja routera nie jest niczym skomplikowanym a pozwala na zmianę funkcji urządzenia, aby np. zwiększyć szybkość transmisji. Warto dodać, że do konfiguracji są potrzebne odpowiednie parametry, które powinien przekazać dostawca internetu.

IP ROUTERA

Jeżeli nie znasz IP swojego routera, istnieje prosty sposób żeby go sprawdzić. IP będzie Ci potrzebne w dalszej części konfiguracji. Należy otworzyć wiersz polecenia i wpisać komendę „ipconfig”. Polecenie wyświetli listę, na której trzeba będzie znaleźć pole „Default Gateway”. Obok pola znajduje się IP twojego routera

PANEL ADMINISTRACYJNY ROUTERA

Aby zmienić ustawienia routera konieczne jest zalogowanie się do jego panelu administracyjnego. W tym celu, należy uruchomić przeglądarkę i w polu URL wpisać IP routera np. 194.121.1.1. Po wprowadzeniu IP, pojawi się okno logowania do panelu administracyjnego, w którym należy podać login i hasło ustawione dla naszej sieci WIFI.

KONFIGURACJA

Po zalogowaniu się, należy uzupełnić parametry konfiguracji, przekazane przez dostawcę sieci. Można również wybrać opcje szybkiej konfiguracji, która ograniczy uzupełnianie przez nas informacji do najważniejszych parametrów. Podczas konfiguracji polecamy wybrać zabezpieczenie typu WPA2-PSK.

Jesteś zainteresowany kupnem routera? Zapraszamy na stronę: https://www.fatbat.pl/